30.07.2012 - SKUP katody CU

Poszukujemy dostawców katody miedzianej. Gwarantujemy cenę 93% LME + VAT i krótki termin zapłaty 1 dzień.  

Typy katody, które skupujemy:

Brixleg, Aurubis, Boliden, Bor*, Kazachstan *

* Katoda Bor i inne spoza UE skupujemy tylko w pakiecie z katodą z EU na zasadzie 50/50

Cena LME W PLN

 

08 Mar 2013 24,574.29 24,575.88 24,575.88 254.91
07 Mar 2013 24,319.39 24,320.97 24,320.97 -243.50
06 Mar 2013 24,562.88 24,564.48 24,564.48 84.03
05 Mar 2013 24,464.59 24,480.44 24,480.44 -205.24
04 Mar 2013 24,682.50 24,685.69 24,685.69